Normativa:

Totes les proves es disputaran sota les directrius i normatives vigents de la FCH amb les particularitats que es detallen en aquesta normativa.

 1. Hi ha d’haver un mínim de 3 cavalls per prova.
 2. Les puntuacions s’atorguen al genet i no al binomio.
 3. En totes les proves seran premiats els 3 primers clasificados.
 4. Se podrà participar amb més d’un cavall o poni en cada prova. Només un és el que puntuarà per aquest concurs de la lliga i és amb aquest, amb el qual s’ha d’ingressar a pista en primer lloc.
 5. Un cavall pot saltar un màxim de 3 vegades en tot el concurso.
 6. Como excepció es permeten 5 vegades en tot el concurs només si les altures són de 0,20 mts. o 0,40 mts .. i en cap cas es permet sortir més de 3 vegades en la mateixa prova.
 7. Les classificacions seran independents per a ponis i cavalls a les proves de 0,20 mts., 0,40 m., 0,60 mts. i 0,80 mts.
 8. Els genets hauran d’estar federats per a l’any en curs.
 9. El preu de la inscripció serà fixat per binomi a 25 € i 5 € per successives sortides a pista.
 10. El cap de pista i el jutge han de ser com a mínim de categoria territorial i estar en activo.
 11. Se permeten 2 refusis, el tercer implica l’eliminació però sempre es donarà la possibilitat de continuar el recorregut.
 12. La ambulància és obligatòria perquè el concurs es dugui a cabo.
 13. Si es donés el cas que un participant ha saltat a una alçada durant la lliga, unes vegades amb poni i altres amb cavall, se sumaran tots els resultats i s’inclouran en la categoria (poni o cavall) que més vegades hagi saltat, en cas d’igualtat tindrà més pes el que hagi utilitzat el dia de la final.

 FINAL DE LA LLIGA 

 • Per classificar en la lliga és obligatori saltar la final.
 • En cada concurs hi haurà 2 entregues de trofeus:
  Pels 3 primers classificats de cada altura.
  Per els 3 primers Equips classificats.
 • El dia de la final hi haura 3 lliuraments de Trofeus:
  1. Als 3 primers classificats de cada Alçada del dia
  2. Als 3 primers classificats de cada Alçada de la Liga.
  3. A els 3 primers Equips classificats a la Liga.

PROVES

 • El recorregut de la prova d’0,20 m. tindrà entre 7 Obstacles i 10
 • El recorregut de la prova d’0,40 m. tindrà entre 8 Obstacles i 10
 • Els Recorreguts de les Proves d’0,60 mts. – 0,80 m. seran compostos de Comentaris 9/10 obstáculos.
 • Los Recorreguts de les Proves d’0,90 mts. – 1,00 m. seran Compostos de 10/11 Obstacles incloent un doble. En 0,90 mts el doble podrà posar-se en les últimes Dues dates de la liga

Els Recorreguts de 1,10 mts. i 1,20 m., seran Compostos de 10/12 Obstacles incloent alguna d’aquestes combinacions:
– 1 doble
– Dues dobles a partir de la 3a datada
– Un triple el dia de la final

 • Si un club ho demana és podran realitzar Proves complementàries de major alçada.
 • El fons dels Oxer podrà Tenir 10 cms més que l’alçada de la prova.
 • Els els barems a utilitzar en aquesta lliga seran;
 • 2 fases A.CC
 • Dificultats progresives
 • A.SC

Les Proves amb Altures des de 0,20 mts Fins a 0, 80 mts inclusivament Només és podran jutjar per els barems de 2 fases, Dificultats progressives o ASC

PENALIZTACIONS

 • Primera desobediència = 4 puntos.
 • Segona desobediencia = 4 punts.
 • Tercera desobediència = eliminació.
 • Obstacle enderrocat = 4 puntos.

Caíguda de cavall o genet = Eliminació.

TAULA DE PUNTUACIÓ

1r clasificaT 22 punts
2º clasificat 20 punts
3º clasificat 18 punts
4º clasificat 16 punts
5º clasificat 15 punts
i aixì sucesivament
14 punts
13 punts

A Tots aquests punts se’ls sumarà 3 punts només per participar-hi. Els punts s’atorguen a Genet, no a l’binomi.

PUNTUACIÓ PER A LA FINAL DE LA LIGA.1º

1º clasificat 28 punts
2º clasificat 25 punts
3º clasificat 23 punts
4º clasificat 19 punts
5º clasificat 17 punts
16 punts
15 punts
i aixì sucesivament
A tots aquests punts se’ls sumen 3 punts només per participar

CLASIFICACIÓ PER EQUIPS

 • En cada concurs: és sumaran  a els punts obtinguts pèls 3 genets Millor classificats de cada equip, donant lloc al 1er, 2n i 3r equip classificat aquest dia.

En la Final de la Lliga: és sumaran a els punts obtinguts pèls 3 genets millor classificats de cada equip en el concurs. Aquests punts es sumaran els obtinguts per cada equip a els concursos anteriors. La suma total donara lloc a la Classificació final per Equips de la Liga.

DATES DE CONCURSOS

 • 1ª – 08 de enero
 • 2ª – 19 de marzo
 • 3ª – 17 de setembre 
 • Final de lliga: 26 de noviembre.

PREMIS

En cada Concurs hi haura premis para los 3 primers classificats individuals de cada categoria i para los 3 primers equips classificats.

En la Final hi haura, a més Premis Especials als 3 primers Genets classificats a la Lliga.

CONTACTO

T. 609 57 57 98

E. info@caballosomega.com

Mas Goy, km 708 A2 (Antigua N-II)

Fornells de la Selva, 17458, Girona, Spain

Aviso Legal

© Copyright 2019 Caballos Omega